QUANG NGHI

0915 899 237 nhihuynh@quangnghivn.com VN EN
Sản phẩm
OXYGEN

OXYGEN

Mã sp : OXY 01

Thương hiệu : OXY-GUARD

Công suất : 0

SUPER DRY

SUPER DRY

Mã sp : SUPER

Thương hiệu : SUPER DRY

Công suất : 0

VAPO DRY DESICCANT

VAPO DRY DESICCANT

Mã sp : VAPO DRY 02

Thương hiệu : QUANG NGHI

Công suất : 0

SILICAGEL FOR CONTAINER

SILICAGEL FOR CONTAINER

Mã sp : SL_CONT

Thương hiệu : QUANG NGHI

Công suất : 0

TÚI CHÈN KHÍ

TÚI CHÈN KHÍ

Mã sp : MINI AIR

Thương hiệu : QUANG NGHI

Công suất : 0

VAPO DRY DESICCANT

VAPO DRY DESICCANT

Mã sp : VAPO DRY 01

Thương hiệu : QUANG NGHI

Công suất : 0

 SILICAGEL -10G

SILICAGEL -10G

Mã sp : SL-004

Thương hiệu : QUANG NGHI

Công suất : 0

DISPENSER - OK ANTI MOLD ECOCHIP

DISPENSER - OK ANTI MOLD ECOCHIP

Mã sp : DISPENSER - OK ANTI MOLD ECOCHIP

Thương hiệu : CÔNG TY QUANG NGHI - QUANG NGHI COMPANY

Công suất : 0

DESICCANT CLAY - CODE -CL003

DESICCANT CLAY - CODE -CL003

Mã sp : CL003

Thương hiệu : QUANG NGHI

Công suất : 0

DESICCANT 60G-CODE -CL016X

DESICCANT 60G-CODE -CL016X

Mã sp : CL016X

Thương hiệu : CÔNG TY QUANG NGHI - QUANG NGHI COMPANY

Công suất : 0

QUANG NGHI SERVICE AND TRADING – PRODUCT COMPANY LIMITED

Head office: 116/52A Huynh Tan Phat Street, Tan Thuan Tay Ward, District 7, HCMC
Showroom: Lot C31-N3 Road, Jamona Golden Silk, 16/9 Bui Van Ba Street, Tan Thuan Đong Ward, District 7, HCMC
Factory: Lot K3-3, Tan Kim Expanded Industrial Zone, Can Giuoc Ward, Long An Province
Tel: +84 (28) 38723173 - 0915.899.237 - Email: nhihuynh@quangnghivn.com

ISO 9001:2015

                

279120 Online : 1

Follow us :

Designed by Viet Wave

Thông báo