SILICA GEL - QUANG NGHI

0915 899 237 nhihuynh@quangnghivn.com VN EN
SILICA GEL
VAPO DRY DESICCANT

VAPO DRY DESICCANT

Mã sp :

Thương hiệu :

DESICCANT - CHẤT CHỐNG ẨM

DESICCANT - CHẤT CHỐNG ẨM

Mã sp : THÀNH PHẨM - FINISHED PRODUCT

Thương hiệu : CÔNG TY QUANG NGHI - QUANG NGHI COMPANY

SILICA GEL

SILICA GEL

Mã sp :

Thương hiệu : CÔNG TY QUANG NGHI - QUANG NGHI COMPANY

DESICCANT SILICAGEL -10g

DESICCANT SILICAGEL -10g

Mã sp : SL-004

Thương hiệu : CÔNG TY QUANG NGHI - QUANG NGHI COMPANY

DESICCANT SILICAGEL 5G

DESICCANT SILICAGEL 5G

Mã sp : SLPP-003

Thương hiệu : CÔNG TY QUANG NGHI - QUANG NGHI COMPANY

PEARLIZED DESICCANT

PEARLIZED DESICCANT

Mã sp : SL-004

Thương hiệu : CÔNG TY QUANG NGHI - QUANG NGHI COMPANY

DESICCANT SILICA GEL 10G (SL-003-11)

DESICCANT SILICA GEL 10G (SL-003-11)

Mã sp : SL-003

Thương hiệu : CÔNG TY QUANG NGHI - QUANG NGHI COMPANY

DESICCANT SILICA GEL 2G (SL-015-1)

DESICCANT SILICA GEL 2G (SL-015-1)

Mã sp : SL-015-1

Thương hiệu : CÔNG TY QUANG NGHI - QUANG NGHI COMPANY

DESICCANT SILICA GEL  5G (SL-003-8)

DESICCANT SILICA GEL 5G (SL-003-8)

Mã sp : SL-003-8

Thương hiệu : CÔNG TY QUANG NGHI - QUANG NGHI COMPANY

DESICCANT SILICA GEL 10G (SL-003-10)

DESICCANT SILICA GEL 10G (SL-003-10)

Mã sp : SL-003-10

Thương hiệu : CÔNG TY QUANG NGHI - QUANG NGHI COMPANY

QUANG NGHI SERVICE AND TRADING – PRODUCT COMPANY LIMITED

Head office: 116/52A Huynh Tan Phat Street, Tan Thuan Tay Ward, District 7, HCMC
Showroom: Lot C31-N3 Road, Jamona Golden Silk, 16/9 Bui Van Ba Street, Tan Thuan Đong Ward, District 7, HCMC
Factory: Lot K3-7, Tan Kim Expansion Industrial Zone, Can Giuoc Ward, Long An Province
Tel: +84 (28) 38723173 - 0915.899.237 - Email: nhihuynh@quangnghivn.com

ISO 9001:2015

146640 Online : 2

Follow us :

Designed by Viet Wave

Thông báo